Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo tập đoàn lớn của Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo tập đoàn lớn của Trung Quốc

Thủ tướng tiếp một số tập đoàn tài chính, xây dựng Trung Quốc

Thủ tướng tiếp một số tập đoàn tài chính, xây dựng Trung Quốc

Thủ tướng tiếp một số tập đoàn tài chính, xây dựng Trung Quốc

Thủ tướng tiếp một số tập đoàn tài chính, xây dựng Trung Quốc

CHÙM ẢNH: Hoạt động của Thủ tướng tại Trung Quốc

CHÙM ẢNH: Hoạt động của Thủ tướng tại Trung Quốc

CHÙM ẢNH: Hoạt động của Thủ tướng tại Trung Quốc

CHÙM ẢNH: Hoạt động của Thủ tướng tại Trung Quốc

Tìm thấy thi thể Việt kiều Canada sau nhiều ngày rơi xuống sông

Tìm thấy thi thể Việt kiều Canada sau nhiều ngày rơi xuống sông

Tìm thấy thi thể Việt kiều Canada sau 3 ngày mất tích

Tìm thấy thi thể Việt kiều Canada sau 3 ngày mất tích

Tìm thấy thi thể một Việt kiều mất tích trên sông Cổ Chiên

Tìm thấy thi thể một Việt kiều mất tích trên sông Cổ Chiên

Một Việt kiều rơi xuống sông mất tích ở Vĩnh Long

Một Việt kiều rơi xuống sông mất tích ở Vĩnh Long

Đi thăm người thân, một Việt kiều Canada rơi xuống sông mất tích

Đi thăm người thân, một Việt kiều Canada rơi xuống sông mất tích

Việt kiều Canada về quê, rơi xuống sông mất tích

Việt kiều Canada về quê, rơi xuống sông mất tích

Đến nhà người thân chơi, Việt kiều Canada té sông mất tích

Đến nhà người thân chơi, Việt kiều Canada té sông mất tích