8 bộ phận không được đánh trên cơ thể trẻ

8 bộ phận không được đánh trên cơ thể trẻ

Bắt băng nhóm tàng trữ súng đạn hành nghề 'bảo kê' Phú Quốc

Bắt băng nhóm tàng trữ súng đạn hành nghề 'bảo kê' Phú Quốc

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm bảo kê có súng ở Phú Quốc

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm bảo kê có súng ở Phú Quốc

Bắt băng giang hồ mang súng, đạn ra Phú Quốc thị uy

Bắt băng giang hồ mang súng, đạn ra Phú Quốc thị uy

Thêm một nhóm đối tượng nguy hiểm trữ hàng 'nóng' tại Phú Quốc

Thêm một nhóm đối tượng nguy hiểm trữ hàng 'nóng' tại Phú Quốc

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ vũ khí tại Phú Quốc

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ vũ khí tại Phú Quốc

Phát hiện nhóm bảo kê tàng trữ 1 súng trường cùng 38 viên đạn tại Phú Quốc

Phát hiện nhóm bảo kê tàng trữ 1 súng trường cùng 38 viên đạn tại Phú Quốc

Phát hiện băng nhóm tàng trữ hung khí nguy hiểm trên đảo Phú Quốc

Phát hiện băng nhóm tàng trữ hung khí nguy hiểm trên đảo Phú Quốc

Bắt giữ băng nhóm bảo kê, tàng trữ vũ khí quân dụng tại Phú Quốc

Bắt giữ băng nhóm bảo kê, tàng trữ vũ khí quân dụng tại Phú Quốc

Khởi tố nhóm người tàng trữ vũ khí trên đảo Phú Quốc

Khởi tố nhóm người tàng trữ vũ khí trên đảo Phú Quốc

Bắt băng nhóm mang súng ra đảo Phú Quốc để 'bảo kê'

Bắt băng nhóm mang súng ra đảo Phú Quốc để 'bảo kê'

Bắt giữ băng nhóm tàng trữ vũ khí 'nóng' ở Phú Quốc

Bắt giữ băng nhóm tàng trữ vũ khí 'nóng' ở Phú Quốc