Long An: Nhảy xuống sông hòng tẩu thoát, nam thanh niên trộm dây chuyền đuối nước tử vong

Long An: Nhảy xuống sông hòng tẩu thoát, nam thanh niên trộm dây chuyền đuối nước tử vong

Trong lúc nhảy xuống sông để tẩu thoát, nam thanh niên trộm dây chuyền đã bị nước cuốn trôi dẫn đến đuối...