Người trẻ với khát vọng khởi nghiệp

Người trẻ với khát vọng khởi nghiệp

Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp của các bạn trẻ Đất Sen hồng Đồng Tháp diễn ra sôi nổi với nhiều...
'Bột rau sấy lạnh': Quán quân Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên Nông thôn năm 2019

'Bột rau sấy lạnh': Quán quân Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Thanh niên Nông thôn năm 2019

Bột rau sấy lạnh đoạt giải Nhất dự án Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2019

Bột rau sấy lạnh đoạt giải Nhất dự án Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2019

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển tài nguyên bản địa

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển tài nguyên bản địa

Dự án 'Bột rau sấy lạnh' giành giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2019

Dự án 'Bột rau sấy lạnh' giành giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2019

Giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn thuộc về dự án 'Bột rau sấy lạnh'

Giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn thuộc về dự án 'Bột rau sấy lạnh'