Giả cảnh sát dùng còng số 8 khống chế, gây hàng chục vụ cướp tài sản

Giả cảnh sát dùng còng số 8 khống chế, gây hàng chục vụ cướp tài sản

Bắt giữ nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản

Tội phạm giả mạo cảnh sát cướp tài sản tại nhiều tỉnh, thành

Tội phạm giả mạo cảnh sát cướp tài sản tại nhiều tỉnh, thành

Bắt băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự gây ra hơn 20 vụ cướp ở 4 tỉnh thành

Bắt băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự gây ra hơn 20 vụ cướp ở 4 tỉnh thành

Bắt băng nhóm giả công an gây ra hơn 20 vụ cướp tài sản

Bắt băng nhóm giả công an gây ra hơn 20 vụ cướp tài sản

TP HCM: Bắt nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự đi cướp tài sản

TP HCM: Bắt nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự đi cướp tài sản

Triệt xóa băng nhóm giả cảnh sát hình sự cướp tài sản ở TP.HCM

Chân dung nhóm người giả cảnh sát hình sự luôn kè súng vừa sa lưới ở TP HCM

Giả cảnh sát hình sự gây ra hàng chục vụ cướp ở TP.HCM

Nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản liên tỉnh

Băng choai choai táo tợn giả cảnh sát còng tay cướp hàng chục vụ ở Sài Gòn

Danh tính 6 đối tượng trang bị súng, bộ đàm giả danh Cảnh sát hình sự đi cướp tài sản

Nhóm đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự để cướp tài sản

Giả cảnh sát hình sự thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Giả cảnh sát hình sự thực hiện hơn 20 vụ cướp gây ớn lạnh cho dân Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ nhóm đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự để cướp tài sản

Giả cảnh sát hình sự gây hàng loạt vụ cướp ở TP.HCM