Chuyển đổi cây trồng, nuôi hươu thu nhập cao

Chuyển đổi cây trồng, nuôi hươu thu nhập cao

Chuyển đổi cây trồng phù hợp thổ nhưỡng, cây trái vụ, chăn nuôi hươu vùng bãi ngang của bà con miền Trung...