Trốn trong 'vỏ bọc' người quá cố cũng không thoát

Trốn trong 'vỏ bọc' người quá cố cũng không thoát

Bắt đối tượng trốn truy nã suốt 12 năm

Bắt đối tượng trốn truy nã suốt 12 năm

Cựu cán bộ địa chính trốn truy nã nhờ giả làm người chết suốt 12 năm

Cựu cán bộ địa chính trốn truy nã nhờ giả làm người chết suốt 12 năm

Cựu cán bộ địa chính 12 năm trốn truy nã trong 'vỏ bọc' người chết

Cựu cán bộ địa chính 12 năm trốn truy nã trong 'vỏ bọc' người chết

Cựu cán bộ địa chính 12 năm trốn truy nã trong 'vỏ bọc' người chết

Cựu cán bộ địa chính 12 năm trốn truy nã trong 'vỏ bọc' người chết

Cựu cán bộ địa chính trốn truy nã dưới vỏ bọc người đã chết suốt 12 năm

Cựu cán bộ địa chính trốn truy nã dưới vỏ bọc người đã chết suốt 12 năm

Cựu cán bộ địa chính sa lưới sau 12 năm trốn nã dưới 'vỏ bọc' của người đã chết

Phạm tội, trốn truy nã nhưng vẫn vào làm cán bộ: Vì sao con voi chui lọt lỗ kim?

'Hành trình' 12 năm trốn nã của một cán bộ địa chính xã

12 năm trốn truy nã dưới vỏ bọc người bạn thân đã mất

Cựu cán bộ địa chính làm giả sổ đỏ sa lưới sau 12 năm trốn nã

Cán bộ xã mượn danh em trai đã chết trốn nã suốt 12 năm

Lấy vợ, sinh con sau 12 năm trốn truy nã vẫn không thoát

Cán bộ địa chính trốn nã sống bằng vỏ bọc của người em kết nghĩa đã mất

Dưới vỏ bọc là một người đã mất, nguyên cán bộ địa chính trốn nã 12 năm

Cán bộ địa chính lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trốn nã 12 năm

Cán bộ địa chính xã mượn tên người đã chết để trốn truy nã

Cựu cán bộ địa chính làm giả sổ đỏ sa lưới sau 12 năm trốn truy nã

Trốn truy nã 12 năm, cán bộ địa chính xã sống dưới 'vỏ bọc' của em kết nghĩa đã mất

Trốn truy nã, nguyên cán bộ 'sống bằng thân phận' người chết suốt 12 năm

Nguyên cán bộ dùng tên người đã chết để trốn truy nã 12 năm

Sống dưới vỏ bọc người em kết nghĩa đã chết để trốn nã 12 năm