Hồ sơ xét tặng NSND của Minh Vương, Thanh Tuấn chính thức được Hội đồng cấp Nhà nước thông qua

Hồ sơ xét tặng NSND của Minh Vương, Thanh Tuấn chính thức được Hội đồng cấp Nhà nước thông qua

Một nghệ sĩ bị trượt danh hiệu NSƯT ở Hội đồng cấp Nhà nước

Một nghệ sĩ bị trượt danh hiệu NSƯT ở Hội đồng cấp Nhà nước

Thông qua hồ sơ NSND của nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn

Thông qua hồ sơ NSND của nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn

100% hồ sơ xét tặng NSND được Hội đồng Nhà nước thông qua

100% hồ sơ xét tặng NSND được Hội đồng Nhà nước thông qua

Vì sao sân khấu truyền thống xứ Thanh ngày càng 'thưa vắng' với công chúng

Vì sao sân khấu truyền thống xứ Thanh ngày càng 'thưa vắng' với công chúng

Thêm 7 nghệ sĩ được xét danh hiệu NSND

Thêm 7 nghệ sĩ được xét danh hiệu NSND

Minh Vương, Thanh Tuấn, Trần Ngọc Châu qua vòng Hội đồng chuyên ngành

Minh Vương, Thanh Tuấn, Trần Ngọc Châu qua vòng Hội đồng chuyên ngành

Thêm 7 nghệ sĩ được xét danh hiệu NSND

Thêm 7 nghệ sĩ được xét danh hiệu NSND