Ai trong số danh tướng Tam Quốc là người bỏ mạng oan ức nhất?

Ai trong số danh tướng Tam Quốc là người bỏ mạng oan ức nhất?

Trong 'Tam Quốc diễn nghĩa', đây chính là 5 danh tướng phải bỏ mạng một cách oan ức, tức tưởi nhất. Họ là...
Danh tướng Tam Quốc nhiều không đếm xuể, vậy ai trong số đó là người bỏ mạng oan ức nhất?

Danh tướng Tam Quốc nhiều không đếm xuể, vậy ai trong số đó là người bỏ mạng oan ức nhất?

Thân là tướng lĩnh Thục Hán, tại sao khi mãnh tướng của Tào Tháo bị Hoàng Trung chém chết, Trương Phi lại không vui, chủ động xin mai táng?

Thân là tướng lĩnh Thục Hán, tại sao khi mãnh tướng của Tào Tháo bị Hoàng Trung chém chết, Trương Phi lại không vui, chủ động xin mai táng?

Tại sao khi trừ khử được Trương Cáp, Gia Cát Lượng lập tức hối hận?

Tại sao khi trừ khử được Trương Cáp, Gia Cát Lượng lập tức hối hận?

Bậc thầy phòng ngự khiến Tào Tháo hối tiếc vì không giữ được là ai?

Bậc thầy phòng ngự khiến Tào Tháo hối tiếc vì không giữ được là ai?

5 danh tướng Tam Quốc tài ba như 'cá gặp nước' sau khi đổi chủ

5 danh tướng Tam Quốc tài ba như 'cá gặp nước' sau khi đổi chủ

Ai đã khiến Lưu Bị e ngại lại chết vì kế mượn dao giết người ?

Ai đã khiến Lưu Bị e ngại lại chết vì kế mượn dao giết người ?

Kết cục đầy đau đớn của vị tướng cả gan làm phản Tào Tháo

Kết cục đầy đau đớn của vị tướng cả gan làm phản Tào Tháo

5 nhân vật Tam Quốc có trong tay nhiều lợi thế nhưng chẳng một ai có kết cục tốt đẹp

5 nhân vật Tam Quốc có trong tay nhiều lợi thế nhưng chẳng một ai có kết cục tốt đẹp

2 nhân tài Thục Hán mà Gia Cát Lượng không nên giết là ai?

2 nhân tài Thục Hán mà Gia Cát Lượng không nên giết là ai?

Con người thực Trương Phi khác xa 'Tam Quốc Diễn Nghĩa'?

Con người thực Trương Phi khác xa 'Tam Quốc Diễn Nghĩa'?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Những danh tướng tài ba như 'cá gặp nước' sau khi đổi chủ

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Những danh tướng tài ba như 'cá gặp nước' sau khi đổi chủ

Không phải Triệu Vân đây mới là người thăng tiến vượt cấp ở Thục Hán

Không phải Triệu Vân đây mới là người thăng tiến vượt cấp ở Thục Hán

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Bậc thầy phòng ngự khiến Tào Tháo hối tiếc vì 'có không giữ được'

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Bậc thầy phòng ngự khiến Tào Tháo hối tiếc vì 'có không giữ được'

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tào Tháo để lại 3 mãnh tướng nhưng 2 người bị Tào Phi hại chết, người còn lại bị phế làm thường dân

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tào Tháo để lại 3 mãnh tướng nhưng 2 người bị Tào Phi hại chết, người còn lại bị phế làm thường dân

Tam quốc diễn nghĩa: Tác hại của việc chọn sai địa điểm đóng quân

Tam quốc diễn nghĩa: Tác hại của việc chọn sai địa điểm đóng quân

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Những đại mãnh tướng sát cánh cùng Tào Tháo đánh đông dẹp bắc

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Những đại mãnh tướng sát cánh cùng Tào Tháo đánh đông dẹp bắc

Chém đầu người này là sai lầm lớn nhất trong đời Gia Cát Lượng

Chém đầu người này là sai lầm lớn nhất trong đời Gia Cát Lượng

Cuộc so tài kinh điển của đệ nhất tướng nhà Tào Tháo với Tôn Quyền tại bến Tiêu Diêu

Cuộc so tài kinh điển của đệ nhất tướng nhà Tào Tháo với Tôn Quyền tại bến Tiêu Diêu

8 hổ tướng họ Trương thời Tam Quốc: Trương Phi ngậm ngùi đứng thứ hai, thứ nhất danh bất hư truyền

8 hổ tướng họ Trương thời Tam Quốc: Trương Phi ngậm ngùi đứng thứ hai, thứ nhất danh bất hư truyền

8 hổ tướng họ Trương thời Tam Quốc: Trương Phi ngậm ngùi đứng thứ hai, thứ nhất danh bất hư truyền

8 hổ tướng họ Trương thời Tam Quốc: Trương Phi ngậm ngùi đứng thứ hai, thứ nhất danh bất hư truyền

Tam Quốc: 3 lần Gia Cát Lượng nhận thất bại 'muối mặt' trước Tư Mã Ý

Tam Quốc: 3 lần Gia Cát Lượng nhận thất bại 'muối mặt' trước Tư Mã Ý

Khám phá 'Ngũ hổ tướng' của nhà Ngụy là ai?

Khám phá 'Ngũ hổ tướng' của nhà Ngụy là ai?

Top 5 chiến tướng mạnh nhất nhà Tào Ngụy

Top 5 chiến tướng mạnh nhất nhà Tào Ngụy

Tam Quốc: 10 cao thủ dùng thương lợi hại nhất, Triệu Vân chỉ xếp thứ 2

Tam Quốc: 10 cao thủ dùng thương lợi hại nhất, Triệu Vân chỉ xếp thứ 2

Danh tướng nào của Tào Ngụy khiến Lưu Bị e sợ?

Danh tướng nào của Tào Ngụy khiến Lưu Bị e sợ?

Tam quốc diễn nghĩa: Trương Phi nhờ rượu hạ một trong đệ nhất danh tướng Tào Ngụy

Tam quốc diễn nghĩa: Trương Phi nhờ rượu hạ một trong đệ nhất danh tướng Tào Ngụy

Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?

Viên Thiệu vô dũng hay Tào Tháo quá túc mưu?

Chuyện ít biết về những mãnh tướng uy trấn thiên hạ của Tào Thào

Chuyện ít biết về những mãnh tướng uy trấn thiên hạ của Tào Thào

Chuyện ít biết về những mãnh tướng uy trấn thiên hạ của Tào Thào

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết bi thương của một trong đệ nhất danh tướng Tào Ngụy

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết bi thương của một trong đệ nhất danh tướng Tào Ngụy

Hổ tướng Trương Phi và cái chết đau đớn

Hổ tướng Trương Phi và cái chết đau đớn

Trương Phi trong chính sử khác xa 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' như thế nào?

Trương Phi trong chính sử khác xa 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' như thế nào?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

Tam Quốc: Tám đại mãnh tướng bên cạnh, người cuối cùng khiến Tào Tháo tiếc thương nhất

Tam Quốc: Tám đại mãnh tướng bên cạnh, người cuối cùng khiến Tào Tháo tiếc thương nhất