Đắk Nông: Làm rõ vụ nổ súng do tranh chấp đất khiến 1 người bị thương

Đắk Nông: Làm rõ vụ nổ súng do tranh chấp đất khiến 1 người bị thương

Đắk Nông: Mâu thuẫn tranh chấp đất, một người bị bắn trọng thương

Đắk Nông: Mâu thuẫn tranh chấp đất, một người bị bắn trọng thương

Đắk Nông: Khẩn trương điều tra vụ nổ súng do tranh chấp đất tại điểm nóng Quảng Sơn

Đắk Nông: Khẩn trương điều tra vụ nổ súng do tranh chấp đất tại điểm nóng Quảng Sơn

Tranh chấp đất, người đàn ông nổ súng bắn đối phương

Tranh chấp đất, người đàn ông nổ súng bắn đối phương

Điều tra vụ nổ súng tranh chấp đất khiến 1 người bị thương

Điều tra vụ nổ súng tranh chấp đất khiến 1 người bị thương

Nổ súng tranh chấp đất, một người bị thương

Nổ súng tranh chấp đất, một người bị thương