Hoa văn thời Lê, Nguyễn sắc sảo trên quà tặng gói trọn mỹ - vị - tình

Hoa văn thời Lê, Nguyễn sắc sảo trên quà tặng gói trọn mỹ - vị - tình

Nghệ thuật tặng quà mùa Trung thu không chỉ có vị bánh thượng hạng được chế biến kỳ công, mà còn nằm ở hộp...