Đường hạnh phúc của bà con xã nghèo huyện Mèo Vạc

Đường hạnh phúc của bà con xã nghèo huyện Mèo Vạc

Ngày 20-7, tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), diễn ra lễ khánh thành con đường bê-tông dẫn vào thôn...