PGS Trần Xuân Bách là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

PGS Trần Xuân Bách là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Các nhà khoa học trẻ bàn giải pháp phát triển ASEAN bền vững

Các nhà khoa học trẻ bàn giải pháp phát triển ASEAN bền vững

Các nhà khoa học trẻ góp sáng kiến xây dựng ASEAN

Các nhà khoa học trẻ góp sáng kiến xây dựng ASEAN

79 đề xuất, khuyến nghị vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước

79 đề xuất, khuyến nghị vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước

Người Việt trẻ rạng ngời ở Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Người Việt trẻ rạng ngời ở Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Trí thức trẻ Việt Nam đề xuất 79 khuyến nghị phát triển đất nước

Trí thức trẻ Việt Nam đề xuất 79 khuyến nghị phát triển đất nước

Khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II

Khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II

Hơn 200 tri thức trẻ Việt hội tụ hiến kế phát triển đất nước

Hơn 200 tri thức trẻ Việt hội tụ hiến kế phát triển đất nước

Luôn có Việt Nam trong trái tim

Luôn có Việt Nam trong trái tim

KHỞI NGHIỆP LÀ ĐỘNG LỰC CHO MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

KHỞI NGHIỆP LÀ ĐỘNG LỰC CHO MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

Ra mắt Mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Ra mắt Mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Mong muốn Diễn đàn Trí thức trẻ trở thành kênh tham vấn của Chính phủ

Mong muốn Diễn đàn Trí thức trẻ trở thành kênh tham vấn của Chính phủ