Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội

Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội

Ngày 26-10, thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, đa số ý kiến đại biểu đánh giá, nền...