Gấp rút đổi mới đào tạo để đẩy nhanh 'chính quy hóa' Công an xã

Gấp rút đổi mới đào tạo để đẩy nhanh 'chính quy hóa' Công an xã

Chủ trương xây dựng lực lượng Công an (CA) xã chính quy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn...