Tam quốc diễn nghĩa: Sự biến mất bí ẩn của người tiến cử Gia Cát Lượng

Tam quốc diễn nghĩa: Sự biến mất bí ẩn của người tiến cử Gia Cát Lượng

Sau trận Xích Bích, Từ Thứ - người tiến cử Gia Cát Lượng cho Lưu Bị đã biến mất không còn tung tích, không...
Tào Tháo đại bại trong trận chiến Xích Bích, tội đầu không thể không tính cho vị quân sư này!

Tào Tháo đại bại trong trận chiến Xích Bích, tội đầu không thể không tính cho vị quân sư này!

Tam quốc diễn nghĩa: Ngoài Quách Gia còn có một vị quân sư tài ba nữa từng khuyên Tào Tháo giết Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Ngoài Quách Gia còn có một vị quân sư tài ba nữa từng khuyên Tào Tháo giết Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Nắm cả triều đình trong tay, tại sao Tào Tháo không lên ngôi hoàng đế?

Tam quốc diễn nghĩa: Nắm cả triều đình trong tay, tại sao Tào Tháo không lên ngôi hoàng đế?

7 câu nói kinh điển chỉ có trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, gói gọn trí tuệ nhân sinh

7 câu nói kinh điển chỉ có trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, gói gọn trí tuệ nhân sinh

Hé lộ võ công thật của Ngụy Vương Tào Tháo

Hé lộ võ công thật của Ngụy Vương Tào Tháo

Hãi hùng năm đen tối tang thương nhất thời Tam Quốc

Hãi hùng năm đen tối tang thương nhất thời Tam Quốc

Hãi hùng năm đen tối tang thương nhất thời Tam Quốc

Hãi hùng năm đen tối tang thương nhất thời Tam Quốc

Tào Tháo 'đánh trống kêu oan': Những quân sư bậc thầy

Tào Tháo 'đánh trống kêu oan': Những quân sư bậc thầy

Bí mật hộp quà rỗng của Tào Tháo khiến Tuân Úc đột ngột tự vẫn

Bí mật hộp quà rỗng của Tào Tháo khiến Tuân Úc đột ngột tự vẫn

Bất ngờ chưa: Angelababy sánh ngang Triệu Lệ Dĩnh, lọt vào đề cử 'Diễn viên truyền hình tài năng Trung Quốc'

Bất ngờ chưa: Angelababy sánh ngang Triệu Lệ Dĩnh, lọt vào đề cử 'Diễn viên truyền hình tài năng Trung Quốc'

Tam quốc diễn nghĩa: Kỳ nhân ngang tài Khổng Minh khiến Tào Tháo khóc cạn nước mắt

Tam quốc diễn nghĩa: Kỳ nhân ngang tài Khổng Minh khiến Tào Tháo khóc cạn nước mắt

8 mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng Tam Quốc gồm những ai?

8 mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng Tam Quốc gồm những ai?

Vì sao Tào Tháo cả đời yêu quý hiền tài lại không chiêu mộ Gia Cát Lượng

Vì sao Tào Tháo cả đời yêu quý hiền tài lại không chiêu mộ Gia Cát Lượng

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

Tam Quốc: Những mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng

Tam Quốc: Những mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng