Lý Á Bằng quyên 70% tài sản làm từ thiện

Lý Á Bằng quyên 70% tài sản làm từ thiện

Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' cho biết sẽ hiến phần lớn tài sản cho công việc từ thiện, phần còn lại là...