Căn hộ nắng

Căn hộ nắng

Đã hơn 10 đêm nay, Liên mất ngủ. Chợp mắt khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, mới hai giờ sáng cô đã tỉnh giấc,...