Trung An đưa nghị quyết vào cuộc sống

Trung An đưa nghị quyết vào cuộc sống

Một trong những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trung An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là...
Người đảng viên gương mẫu

Người đảng viên gương mẫu

Góp phần bảo đảm an toàn giao thông

Góp phần bảo đảm an toàn giao thông

Ngày mới trên đất Tây Đô anh hùng

Ngày mới trên đất Tây Đô anh hùng

Quả ngọt từ 'đất lửa' năm xưa

Quả ngọt từ 'đất lửa' năm xưa

Bí thư chi bộ tận tụy

Bí thư chi bộ tận tụy

Chuyển biến tích cực ở Trường Thắng

Chuyển biến tích cực ở Trường Thắng

Gần dân để tạo sự đồng thuận

Gần dân để tạo sự đồng thuận

Hành động vì lợi ích của nhân dân

Hành động vì lợi ích của nhân dân

Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ

Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ

Nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông

Nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông

Xuân tươi của người dân tái định cư hồ Đồng Mít

Xuân tươi của người dân tái định cư hồ Đồng Mít

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ghi nhận ở Đảng bộ xuất sắc

Ghi nhận ở Đảng bộ xuất sắc

Đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Dựa vào dân

Dựa vào dân

Xuân no ấm

Xuân no ấm

Kênh Kiểu Mẫu, xưa và nay

Kênh Kiểu Mẫu, xưa và nay

Lan tỏa việc làm theo gương Bác

Lan tỏa việc làm theo gương Bác

Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Biến quyết tâm thành hành động

Biến quyết tâm thành hành động

Nâng cao trách nhiệm nêu gương,

Nâng cao trách nhiệm nêu gương,

Vận động nhân dân làm theo gương Bác

Vận động nhân dân làm theo gương Bác

Thắm tình Quân Dân

Thắm tình Quân Dân

Niềm vui từ các công trình

Niềm vui từ các công trình

Huy động sức dân làm đường giao thông

Huy động sức dân làm đường giao thông

Quận Ninh Kiều cần xác định thế mạnh, kêu gọi đầu tư, huy động và khai thác tối đa các nguồn lực

Quận Ninh Kiều cần xác định thế mạnh, kêu gọi đầu tư, huy động và khai thác tối đa các nguồn lực

Thi đua xây dựng quê hương

Thi đua xây dựng quê hương

Quân khu 7 đầu tư trên 5,5 tỷ đồng xây dựng công trình đền ơn đáp nghĩa

Quân khu 7 đầu tư trên 5,5 tỷ đồng xây dựng công trình đền ơn đáp nghĩa

Chuyển biến mới ở Đảng bộ xã Giai Xuân

Chuyển biến mới ở Đảng bộ xã Giai Xuân

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Quyết tâm mới, động lực mới

Quyết tâm mới, động lực mới

Gia Lai đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh vùng khó khăn

Gia Lai đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh vùng khó khăn

Thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông

Thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông

Lan tỏa phong trào thi đua

Lan tỏa phong trào thi đua

Đông Hiển khởi sắc

Đông Hiển khởi sắc

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Chung sức xây dựng đô thị văn minh

Chung sức xây dựng đô thị văn minh

Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng

Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng

Khơi dậy sức dân

Khơi dậy sức dân

Những tín hiệu vui

Những tín hiệu vui

Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông

Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông

Lan tỏa phong trào thi đua

Lan tỏa phong trào thi đua

Ðề nghị lắp đặt hệ thống thoát nước