Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 8 vụ chết đuối ở Lào Cai

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 8 vụ chết đuối ở Lào Cai

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ 9 người mất tích trên sông Hồng

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ 9 người mất tích trên sông Hồng

Vụ 9 cửu vạn đuối nước: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ 9 cửu vạn đuối nước: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Đã tìm thấy 9 thi thể lao động bị đuối nước trên sông Hồng

Đã tìm thấy 9 thi thể lao động bị đuối nước trên sông Hồng

Tìm đủ thi thể 9 công nhân bị đuối nước trên sông Hồng

Tìm đủ thi thể 9 công nhân bị đuối nước trên sông Hồng

9 cửu vạn đuối nước ở sông Hồng: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng và xót lòng cảnh đời các nạn nhân

9 cửu vạn đuối nước ở sông Hồng: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng và xót lòng cảnh đời các nạn nhân

Lào Cai tìm thấy thi thể cuối cùng vụ tai nạn trên sông Hồng

Lào Cai tìm thấy thi thể cuối cùng vụ tai nạn trên sông Hồng

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ 9 người đuối nước, mất tích trên sông Hồng

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ 9 người đuối nước, mất tích trên sông Hồng

Vụ 9 cửu vạn đuối nước trên sông Hồng: Đã tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ 9 cửu vạn đuối nước trên sông Hồng: Đã tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ nhiều người đuối nước trên sông Hồng: 8/9 thi thể nạn nhân được tìm thấy

Vụ nhiều người đuối nước trên sông Hồng: 8/9 thi thể nạn nhân được tìm thấy

Tin thêm về vụ 8 người chết đuối trên sông Hồng ở Lào Cai

Tin thêm về vụ 8 người chết đuối trên sông Hồng ở Lào Cai

Tìm thấy thêm hai thi thể trong vụ đuối nước tại Lào Cai

Tìm thấy thêm hai thi thể trong vụ đuối nước tại Lào Cai

Tìm thấy thêm 2 thi thể công nhân bốc vác bị đuối nước tại Lào Cai

Tìm thấy thêm 2 thi thể công nhân bốc vác bị đuối nước tại Lào Cai

Tìm thấy 8/9 thi thể cửu vạn vụ chìm thuyền ở sông Hồng

Tìm thấy 8/9 thi thể cửu vạn vụ chìm thuyền ở sông Hồng

Vụ 9 cửu vạn đuối nước trên sông Hồng: Đã tìm thấy 8/9 nạn nhân

Vụ 9 cửu vạn đuối nước trên sông Hồng: Đã tìm thấy 8/9 nạn nhân

Lào Cai phát hiện thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn thuyền

Lào Cai phát hiện thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn thuyền

Vụ 9 lao động gặp nạn ở Lào Cai: Tìm thấy thêm 2 nạn nhân xấu số

Vụ 9 lao động gặp nạn ở Lào Cai: Tìm thấy thêm 2 nạn nhân xấu số

Tìm thấy thêm 2 nạn nhân bị đuối nước tử vong ở Lào Cai

Tìm thấy thêm 2 nạn nhân bị đuối nước tử vong ở Lào Cai

Vụ 9 lao động gặp nạn ở Lào Cai:Tìm thấy thêm 2 nạn nhân

Vụ 9 lao động gặp nạn ở Lào Cai:Tìm thấy thêm 2 nạn nhân

Tìm thấy thêm 3 thi thể công nhân bốc vác bị đuối nước tại Lào Cai

Tìm thấy thêm 3 thi thể công nhân bốc vác bị đuối nước tại Lào Cai

Tìm thấy thêm 2 thi thể cửu vạn bị đuối nước trên sông Hồng

Tìm thấy thêm 2 thi thể cửu vạn bị đuối nước trên sông Hồng

Phát hiện 1 thi thể đuối nước bên bờ sông Hồng phía biên giới Trung Quốc

Phát hiện 1 thi thể đuối nước bên bờ sông Hồng phía biên giới Trung Quốc

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 8 vụ chết đuối ở Lào Cai

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 8 vụ chết đuối ở Lào Cai

Vụ 9 lao động gặp nạn ở Lào Cai: Mở rộng tìm kiếm

Vụ 9 lao động gặp nạn ở Lào Cai: Mở rộng tìm kiếm

Vụ 9 người đuối nước ở Lào Cai: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 6

Vụ 9 người đuối nước ở Lào Cai: Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 6

9 công nhân đuối nước, 6 người tử vong

9 công nhân đuối nước, 6 người tử vong

Vụ 9 lao động gặp nạn ở Lào Cai: Tìm thấy người thứ 6

Vụ 9 lao động gặp nạn ở Lào Cai: Tìm thấy người thứ 6

Thông tin chính thức vụ 9 người chết, mất tích tại Lào Cai

Thông tin chính thức vụ 9 người chết, mất tích tại Lào Cai

Lào Cai: Thông tin chính thức về 9 lao động gặp nạn trên sông Hồng

Lào Cai: Thông tin chính thức về 9 lao động gặp nạn trên sông Hồng

Thông tin mới nhất vụ chìm thuyền khiến 5 cửu vạn tử vong và 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ chìm thuyền khiến 5 cửu vạn tử vong và 4 người mất tích

5 người chết, 4 người mất tích trên sông Hồng giáp biên giới Trung Quốc

5 người chết, 4 người mất tích trên sông Hồng giáp biên giới Trung Quốc

Lào Cai thông tin chính thức vụ 9 lao động bốc vác gặp nạn

Lào Cai thông tin chính thức vụ 9 lao động bốc vác gặp nạn

Tin mới vụ 5 lao động chết đuối, 4 người mất tích

Tin mới vụ 5 lao động chết đuối, 4 người mất tích

5 người tử vong, 4 người mất tích ở biên giới với Trung Quốc

5 người tử vong, 4 người mất tích ở biên giới với Trung Quốc

9 người đuối nước trên sông Hồng

9 người đuối nước trên sông Hồng

5 người chết đuối, 4 người mất tích trên sông Hồng

5 người chết đuối, 4 người mất tích trên sông Hồng

5 người tử vong vì đuối nước, 4 mất tích trên sông Hồng

5 người tử vong vì đuối nước, 4 mất tích trên sông Hồng

Nỗi đau Lào Cai: 9 lao động tử vong và mất tích trên sông

Nỗi đau Lào Cai: 9 lao động tử vong và mất tích trên sông

Vụ nhiều người đuối nước trên sông Hồng: Tìm thấy thêm thi thể 1 nạn nhân

Vụ nhiều người đuối nước trên sông Hồng: Tìm thấy thêm thi thể 1 nạn nhân

Tìm thấy thi thể 5 người bị đuối nước ở Bát Xát – Lào Cai

Tìm thấy thi thể 5 người bị đuối nước ở Bát Xát – Lào Cai

Nóng: 5 lao động tử vong vì đuối nước, 4 người khác mất tích

Nóng: 5 lao động tử vong vì đuối nước, 4 người khác mất tích

Chìm thuyền vỏ sắt chở công nhân, ít nhất 5 người tử vong

Chìm thuyền vỏ sắt chở công nhân, ít nhất 5 người tử vong

5 cửu vạn ở Lào Cai tử vong trên sông Hồng

5 cửu vạn ở Lào Cai tử vong trên sông Hồng