Lào Cai: Cả đàn trâu bị sét đánh chết trong cơn giông

Lào Cai: Cả đàn trâu bị sét đánh chết trong cơn giông

Lào Cai: Một đàn trâu bị sét đánh chết trên đồi

Lào Cai: Một đàn trâu bị sét đánh chết trên đồi

Dông, sét làm chết người và vật nuôi ở Lào Cai

Dông, sét làm chết người và vật nuôi ở Lào Cai

Một người bị sét đánh tử vong khi đứng trước hiên nhà

Một người bị sét đánh tử vong khi đứng trước hiên nhà

Đứng trước hiên nhà, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đứng trước hiên nhà, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Cô gái bị sét đánh tử vong khi đứng trước hiên nhà trong cơn giông

Cô gái bị sét đánh tử vong khi đứng trước hiên nhà trong cơn giông

Đứng trước hiên nhà khi trời mưa giông, cô gái bị sét đánh tử vong

Đứng trước hiên nhà khi trời mưa giông, cô gái bị sét đánh tử vong

Đứng trước hiên nhà, cô gái trẻ bị sét đánh tử vong

Đứng trước hiên nhà, cô gái trẻ bị sét đánh tử vong

Một người bị sét đánh chết khi đứng trước hiên nhà

Một người bị sét đánh chết khi đứng trước hiên nhà

Một phụ nữ bị sét đánh tử vong ngay dưới hiên nhà

Một phụ nữ bị sét đánh tử vong ngay dưới hiên nhà