Đà Nẵng đi đầu trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện

Đà Nẵng đi đầu trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện

Đà Nẵng là một trong những địa phương được chọn tham gia các hoạt động truyền thông của 'Hành trình đỏ năm...