Lòng cống - đời người (kỳ 2)

Lòng cống - đời người (kỳ 2)

Bên dưới phố thị là những lòng cống đen ngòm mà các công nhân thoát nước mỗi ngày phải chui vào khơi thông....