Quảng Nam: Xử phạt nhà máy sấy cau thải khói mù mịt hành dân

Quảng Nam: Xử phạt nhà máy sấy cau thải khói mù mịt hành dân

Sống khổ bên nhà máy sấy cau ở Quảng Nam

Sống khổ bên nhà máy sấy cau ở Quảng Nam

Quảng Nam: Khổ vì nhà máy chế biến cau gây ô nhiễm

Quảng Nam: Khổ vì nhà máy chế biến cau gây ô nhiễm

Quảng Nam: Khó đóng cửa nhà máy sấy cau gây ô nhiễm môi trường ở Bồng Miêu

Quảng Nam: Khó đóng cửa nhà máy sấy cau gây ô nhiễm môi trường ở Bồng Miêu

Nhà máy sấy cau xả thải gây ô nhiễm môi trường

Nhà máy sấy cau xả thải gây ô nhiễm môi trường

Vỡ đập thải mỏ vàng Bồng Miêu: Do doanh nghiệp phá bờ đập

Vỡ đập thải mỏ vàng Bồng Miêu: Do doanh nghiệp phá bờ đập

Quảng Nam: Khắc phục xong sự cố lở đập thải

Quảng Nam: Khắc phục xong sự cố lở đập thải

Vụ vỡ bờ đập hồ chứa thải quặng vàng: Chưa được phép nhưng Cty 6666 vẫn hoạt động

Vụ vỡ bờ đập hồ chứa thải quặng vàng: Chưa được phép nhưng Cty 6666 vẫn hoạt động

Quảng Nam: Khẩn trương khắc phục ô nhiễm môi trường tại xã Tam Lãnh

Quảng Nam: Khẩn trương khắc phục ô nhiễm môi trường tại xã Tam Lãnh

Diễn biến bất ngờ vụ vỡ đập thải mỏ vàng Bồng Miêu

Diễn biến bất ngờ vụ vỡ đập thải mỏ vàng Bồng Miêu

Vụ vỡ đập ở mỏ vàng Bồng Miêu: Cá chết hàng loạt là do nhiều nguồn thải

Vụ vỡ đập ở mỏ vàng Bồng Miêu: Cá chết hàng loạt là do nhiều nguồn thải

Giám sát chặt hoạt động khai thác tại mỏ vàng Bồng Miêu

Giám sát chặt hoạt động khai thác tại mỏ vàng Bồng Miêu

Làm rõ vụ vỡ thân đập bãi thải chứa quặng vàng ở Bồng Miêu

Làm rõ vụ vỡ thân đập bãi thải chứa quặng vàng ở Bồng Miêu

Vỡ đập thải mỏ vàng Bồng Miêu: Do doanh nghiệp phá bờ đập

Vỡ đập thải mỏ vàng Bồng Miêu: Do doanh nghiệp phá bờ đập

Làm rõ vụ 'vỡ' đập thải tại bãi vàng Quảng Nam gây ô nhiễm sông Bồng Miêu

Làm rõ vụ 'vỡ' đập thải tại bãi vàng Quảng Nam gây ô nhiễm sông Bồng Miêu

Xác minh vụ vỡ đập thải tại bãi vàng Quảng Nam

Xác minh vụ vỡ đập thải tại bãi vàng Quảng Nam

Công bố nguyên nhân vỡ đập thải trên sông Bồng Miêu

Công bố nguyên nhân vỡ đập thải trên sông Bồng Miêu

Vỡ bờ đập hồ chứa thải quặng vàng, cá chết đầy sông

Vỡ bờ đập hồ chứa thải quặng vàng, cá chết đầy sông

Vào cuộc kiểm tra vỡ đập thải tại mỏ vàng Bồng Miêu

Vào cuộc kiểm tra vỡ đập thải tại mỏ vàng Bồng Miêu

Quảng Nam: Cá chết hàng loạt do vỡ đập thải tại mỏ vàng Bồng Miêu

Quảng Nam: Cá chết hàng loạt do vỡ đập thải tại mỏ vàng Bồng Miêu

Sớm làm rõ nguyên nhân cá chết ở khu vực sông Bồng Miêu

Sớm làm rõ nguyên nhân cá chết ở khu vực sông Bồng Miêu

Dân bàng hoàng vì vỡ bờ đập xử lý vàng khiến cá chết hàng loạt

Dân bàng hoàng vì vỡ bờ đập xử lý vàng khiến cá chết hàng loạt

Cá tiếp tục chết sau sự cố vỡ đập thải nhà máy vàng

Cá tiếp tục chết sau sự cố vỡ đập thải nhà máy vàng

Quảng Nam: Vỡ hồ chứa nước thải bãi vàng Bồng Miêu

Quảng Nam: Vỡ hồ chứa nước thải bãi vàng Bồng Miêu

Cá chết đầy sông Bồng Miêu: Công ty vàng xả thải?

Cá chết đầy sông Bồng Miêu: Công ty vàng xả thải?

Ráo riết tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Bồng Miêu

Ráo riết tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt trên sông Bồng Miêu

Tràn nước thải, cá chết hàng loạt trên sông Bồng Miêu

Tràn nước thải, cá chết hàng loạt trên sông Bồng Miêu