Rộn ràng Tết Chôl Chnăm Thmây

Rộn ràng Tết Chôl Chnăm Thmây

Những ngày này, đến các địa phương đồng bằng sông Cửu Long, đâu đâu chúng tôi cũng bắt gặp sự tất bật, rộn...