Lo lắng vì nguy cơ mất an toàn

Cá nuôi chết trắng hồ

Cá nuôi chết trắng hồ

Quảng Nam: Cá nuôi chết trắng hồ sau một đêm

Quảng Nam: Cá nuôi chết trắng hồ sau một đêm

Hơn 50 tấn cá diêu hồng chết nổi trắng hồ sau một đêm

Hơn 50 tấn cá diêu hồng chết nổi trắng hồ sau một đêm

Cá chết hàng loạt ở Quảng Nam, dân thiệt hại tiền tỷ

Cá chết hàng loạt ở Quảng Nam, dân thiệt hại tiền tỷ

Hơn 50 tấn cá chết sau một đêm ở Quảng Nam

Hơn 50 tấn cá chết sau một đêm ở Quảng Nam

Cá nuôi tại hồ thủy lợi đập Trà Cân chết hàng loạt

Cá nuôi tại hồ thủy lợi đập Trà Cân chết hàng loạt

Sau một đêm, hàng chục tấn cá diêu hồng chết nổi trắng mặt hồ

Sau một đêm, hàng chục tấn cá diêu hồng chết nổi trắng mặt hồ

Hơn 50 tấn cá trong lồng bè chết sau một đêm, người dân trắng tay

Hơn 50 tấn cá trong lồng bè chết sau một đêm, người dân trắng tay

Cá chết hàng loạt ở Quảng Nam, dân thiệt hại tiền tỷ

Cá chết hàng loạt ở Quảng Nam, dân thiệt hại tiền tỷ

Cá chết hàng loạt sau một đêm, người dân có nguy cơ trắng tay

Cá chết hàng loạt sau một đêm, người dân có nguy cơ trắng tay

Hồ chứa nước Trà Cân vẫn an toàn

Hồ chứa nước Trà Cân vẫn an toàn

Lo lắng mất an toàn đập thủy lợi Trà Cân

Lo lắng mất an toàn đập thủy lợi Trà Cân

Đại Lộc (Quảng Nam): Hồ chứa nước Trà Cân vẫn đảm bảo an toàn

Đại Lộc (Quảng Nam): Hồ chứa nước Trà Cân vẫn đảm bảo an toàn

Quảng Nam: Thực hư nguy cơ vỡ đập do khai thác đất đá

Quảng Nam: Thực hư nguy cơ vỡ đập do khai thác đất đá

Khai thác đất, đá gây mất an toàn hồ chứa nước Trà Cân

Khai thác đất, đá gây mất an toàn hồ chứa nước Trà Cân