Xem trước bản nâng cấp Toyota Hilux 2018 chuẩn bị được bán ra tại VN

Xem trước bản nâng cấp Toyota Hilux 2018 chuẩn bị được bán ra tại VN

Bangkok Motor Show 2018: Cận cảnh phiên bản nâng cấp Toyota Hilux

Bangkok Motor Show 2018: Cận cảnh phiên bản nâng cấp Toyota Hilux

Bán tải Toyota Hilux độ thùng đổ hàng như ôtô ben

Bán tải Toyota Hilux độ thùng đổ hàng như ôtô ben

Chỉ với giá 465 triệu đồng, Hilux phiên bản 2018 của Toyota có gì hay?

Chỉ với giá 465 triệu đồng, Hilux phiên bản 2018 của Toyota có gì hay?

Chỉ với giá 465 triệu đồng, Hilux phiên bản 2018 của Toyota có gì hay?

Chỉ với giá 465 triệu đồng, Hilux phiên bản 2018 của Toyota có gì hay?

Bán tải Toyota Hilux 2018 'chốt giá' từ 456 triệu đồng

Bán tải Toyota Hilux 2018 'chốt giá' từ 456 triệu đồng

Bán tải Toyota Hilux 2018 'chốt giá' từ 456 triệu đồng

Bán tải Toyota Hilux 2018 'chốt giá' từ 456 triệu đồng