Co-working space đi nhanh hơn sau 'bão'

Co-working space đi nhanh hơn sau 'bão'

Khó khăn là điều không tránh khỏi, nhưng Covid-19 cũng khiến các đơn vị phát triển văn phòng chia sẻ...