Bất ngờ tìm thấy thông điệp trong chai rượu cổ nhất TG

Bất ngờ tìm thấy thông điệp trong chai rượu cổ nhất TG

Úc: Nhặt 'rác' trên biển, không ngờ là vật cổ nhất thế giới

Úc: Nhặt 'rác' trên biển, không ngờ là vật cổ nhất thế giới

Bất ngờ tìm thấy thông điệp trong chai rượu cổ nhất TG

Bất ngờ tìm thấy thông điệp trong chai rượu cổ nhất TG

Đúng ngày 8/3 cô gái bất ngờ nhặt được lá thư từ 132 năm trước

Đúng ngày 8/3 cô gái bất ngờ nhặt được lá thư từ 132 năm trước

Đào cát tìm đồ chơi, phát hiện 'báu vật' 132 năm trước

Đào cát tìm đồ chơi, phát hiện 'báu vật' 132 năm trước

Tìm thấy thông điệp trong chai lâu đời nhất thế giới tại Australia

Tìm thấy thông điệp trong chai lâu đời nhất thế giới tại Australia

Lá thư trong chai cổ nhất thế giới đã được tìm thấy tại Australia

Lá thư trong chai cổ nhất thế giới đã được tìm thấy tại Australia

Phát hiện tin nhắn trong chai cổ nhất thế giới

Phát hiện tin nhắn trong chai cổ nhất thế giới

Phát hiện lá thư trong chai thả xuống biển gần 132 năm trước

Phát hiện lá thư trong chai thả xuống biển gần 132 năm trước