8 đường bay dài nhất thế giới hiện nay

8 đường bay dài nhất thế giới hiện nay

Các chuyến bay thẳng dài nhất trên thế giới đi qua gần 16.000 km và tiêu tốn hơn 16 giờ di chuyển.