Nếu biết nhóm HKT là ai hay từng để tóc 'bờm sư tử', có lẽ bạn đã già

Nếu biết nhóm HKT là ai hay từng để tóc 'bờm sư tử', có lẽ bạn đã già

Từng nghe nhạc HKT, mê các 'oppa' Hàn Quốc, đua nhau để tóc sư tử, hay theo trend FS, chắc chắn bạn thuộc...