Triều Tiên khuyên Mỹ không nên để ý 'tin đồn phá hoại quan hệ'

Triều Tiên khuyên Mỹ không nên để ý 'tin đồn phá hoại quan hệ'

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc về cơ sở hạt nhân bí mật

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc về cơ sở hạt nhân bí mật

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc về cơ sở hạt nhân bí mật

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc về cơ sở hạt nhân bí mật

Triều Tiên phủ nhận cáo buộc của Mỹ về cơ sở hạt nhân bí mật

Triều Tiên phủ nhận cáo buộc của Mỹ về cơ sở hạt nhân bí mật

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc về cơ sở hạt nhân bí mật

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc về cơ sở hạt nhân bí mật

Triều Tiên kêu gọi Mỹ tiếp tục tin cậy lẫn nhau

Triều Tiên kêu gọi Mỹ tiếp tục tin cậy lẫn nhau

Triều Tiên liên tục đề nghị Mỹ xây dựng lòng tin

Triều Tiên liên tục đề nghị Mỹ xây dựng lòng tin