Thông điệp quân sự mới của Nhật Bản

Thông điệp quân sự mới của Nhật Bản

Trung Quốc lo ngại khi Nhật triển khai Lữ đoàn Thủy quân lục chiến

Trung Quốc lo ngại khi Nhật triển khai Lữ đoàn Thủy quân lục chiến

Cận cảnh những lính thủy đánh bộ đầu tiên của Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai

Cận cảnh những lính thủy đánh bộ đầu tiên của Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai

Nhật Bản huấn luyện đội quân tinh nhuệ để đối phó Trung Quốc

Nhật Bản huấn luyện đội quân tinh nhuệ để đối phó Trung Quốc

Nhật Bản lập lữ đoàn đổ bộ phản ứng nhanh trước mối đe dọa từ Trung Quốc

Nhật Bản lập lữ đoàn đổ bộ phản ứng nhanh trước mối đe dọa từ Trung Quốc

Nhật Bản tăng cường năng lực tái chiếm đảo

Nhật Bản tăng cường năng lực tái chiếm đảo

Nhật Bản lần đầu tiên có đơn vị lính thủy đánh bộ

Nhật Bản lần đầu tiên có đơn vị lính thủy đánh bộ

Lo Trung Quốc, Nhật Bản lập đơn vị thủy quân lục chiến tiêu chuẩn Mỹ

Lo Trung Quốc, Nhật Bản lập đơn vị thủy quân lục chiến tiêu chuẩn Mỹ

Nhật Bản thành lập thủy quân lục chiến từ sau Thế chiến 2

Nhật Bản thành lập thủy quân lục chiến từ sau Thế chiến 2

Nhật Bản lần đầu xây dựng thủy quân lục chiến sau Thế chiến II

Nhật Bản lần đầu xây dựng thủy quân lục chiến sau Thế chiến II

Nhật Bản lần đầu lập lực lượng hơn 2.000 lính thủy đánh bộ sau Thế chiến 2

Nhật Bản lần đầu lập lực lượng hơn 2.000 lính thủy đánh bộ sau Thế chiến 2

Nhật lập lữ đoàn lính thủy đánh bộ đầu tiên sau Thế chiến 2 để bảo vệ đảo

Nhật lập lữ đoàn lính thủy đánh bộ đầu tiên sau Thế chiến 2 để bảo vệ đảo