Phi vụ cuối cùng

Phi vụ cuối cùng

Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, viên cảnh sát Simpson dừng lại để kéo chiếc áo mưa lên cho thẳng. Bỗng một tiếng...