Đang đi trên đường đèo, ôtô bất ngờ rơi xuống vực

Đang đi trên đường đèo, ôtô bất ngờ rơi xuống vực

Chiếc sedan đang trên đường đèo lên đỉnh Toli Pir (cao khoảng 2.682 m so với mực nước biển) thuộc Pakistan,...