Nhật Bản công chiếu phim về Paralympics Tokyo 1964

Nhật Bản công chiếu phim về Paralympics Tokyo 1964

Trước sự kiện Đại hội thể thao người khuyết tật Paralympics Tokyo 2020, Nhật Bản đã công chiếu 2 bộ phim...