Ngày đầu tiên Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày đầu tiên Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp toàn quyền Úc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp toàn quyền Úc

Việt Nam-Australia: Gắn kết, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác

Việt Nam-Australia: Gắn kết, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Toàn quyền Australia Peter Cosgrove

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Toàn quyền Australia Peter Cosgrove

Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia

Thủ tướng dự tiệc kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Australia

Thủ tướng dự tiệc kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Australia