Quảng Ninh: 20 tàu du lịch bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo PCCC

Quảng Ninh: 20 tàu du lịch bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo PCCC

Dừng hoạt động 20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Dừng hoạt động 20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch chưa lắp hệ thống báo cháy tự động

Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch chưa lắp hệ thống báo cháy tự động

Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch chưa lắp hệ thống báo cháy tự động

Quảng Ninh: Đình chỉ hoạt động 20 tàu du lịch chưa lắp hệ thống báo cháy tự động

Quảng Ninh: Đình chỉ 20 tàu du lịch do thiếu hệ thống cảnh báo PCCC tự động

Quảng Ninh: Đình chỉ 20 tàu du lịch do thiếu hệ thống cảnh báo PCCC tự động

Đình chỉ 20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Đình chỉ 20 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Đình chỉ hoạt động 20 tàu tham quan vịnh Hạ Long

Đình chỉ hoạt động 20 tàu tham quan vịnh Hạ Long