Ứng cứu, hỗ trợ gần 60 thuyền viên gặp nạn trên biển

Ứng cứu, hỗ trợ gần 60 thuyền viên gặp nạn trên biển

Vụ chìm tàu 9.000 tấn tại Hà Tĩnh: Xử lý dầu loang dạt vào bờ biển

Vụ chìm tàu 9.000 tấn tại Hà Tĩnh: Xử lý dầu loang dạt vào bờ biển

Tin xã hội

Vụ tàu hàng chìm trên biển Quy Nhơn: Gấp rút chuẩn bị phương án xử lý dầu tràn

Vụ tàu hàng chìm trên biển Quy Nhơn: Gấp rút chuẩn bị phương án xử lý dầu tràn

Các sự cố trên sông, biển đã và đang được ứng cứu, xử lý

Các sự cố trên sông, biển đã và đang được ứng cứu, xử lý

Thuyền trưởng tử vong khi kêu gọi thuyền viên lánh nạn

Thuyền trưởng tử vong khi kêu gọi thuyền viên lánh nạn

Tàu hàng 3000 tấn chìm trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử nạn

Tàu hàng 3000 tấn chìm trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử nạn

Tàu hàng 3.000 tấn chìm trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử nạn

Tàu hàng 3.000 tấn chìm trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử nạn

Cứu nạn 11 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển Quy Nhơn

Cứu nạn 11 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển Quy Nhơn

Tàu chở gần 3000 tấn clinke chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Tàu chở gần 3000 tấn clinke chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Chìm tàu chở 11 người trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử vong

Chìm tàu chở 11 người trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử vong

Tàu SAR 274 cứu nạn 11 thuyền viên tàu Toàn Phát 68

Tàu SAR 274 cứu nạn 11 thuyền viên tàu Toàn Phát 68

Tàu Toàn Phát 68 chìm trên biển: 'Thuyền trưởng đã quên thân mình để cứu chúng tôi!'

Tàu Toàn Phát 68 chìm trên biển: 'Thuyền trưởng đã quên thân mình để cứu chúng tôi!'

Chìm tàu chở gần 3.000 tấn hàng, thuyền trưởng tử vong

Chìm tàu chở gần 3.000 tấn hàng, thuyền trưởng tử vong

Tàu hàng chìm trên biển, thuyền trưởng Lường Xuân Hạnh tử vong

Tàu hàng chìm trên biển, thuyền trưởng Lường Xuân Hạnh tử vong

Chìm tàu chở 11 người trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử vong

Chìm tàu chở 11 người trên biển Quy Nhơn, thuyền trưởng tử vong

Cứu nạn thành công 10 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quy Nhơn

Cứu nạn thành công 10 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quy Nhơn

Kịp thời cứu thuyền viên bị nạn trên biển

Kịp thời cứu thuyền viên bị nạn trên biển

Chìm tàu chở 2.950 tấn clinke ở Quy Nhơn, thuyền trưởng tử nạn

Chìm tàu chở 2.950 tấn clinke ở Quy Nhơn, thuyền trưởng tử nạn

Chìm tàu chở clinke ở Quy Nhơn, thuyền trưởng thiệt mạng

Chìm tàu chở clinke ở Quy Nhơn, thuyền trưởng thiệt mạng

Tàu hàng chìm, 11 thuyền viên ôm phao nhảy xuống biển

Tàu hàng chìm, 11 thuyền viên ôm phao nhảy xuống biển