Tổng thống Duterte sẽ 'tự xét nghiệm' COVID-19

Tổng thống Duterte sẽ 'tự xét nghiệm' COVID-19

Covid-19 ở Philippines: Nhiều quan chức tự cách ly, ông Duterte 'tự xét nghiệm'

Covid-19 ở Philippines: Nhiều quan chức tự cách ly, ông Duterte 'tự xét nghiệm'

Philippines muốn đổi tên nước thành Maharlika

Philippines muốn đổi tên nước thành Maharlika

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Philippines Duterte muốn đổi tên đất nước

Tổng thống Philippines Duterte muốn đổi tên đất nước

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước

Ông Duterte muốn đổi tên nước của Philippines

Tổng thống Philippines muốn đổi tên nước?