Bệnh viện E cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

Bệnh viện E cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

Cứu sống người đàn ông bị đâm thấu tim

Cứu sống người đàn ông bị đâm thấu tim

Cứu sống nam thanh niên bị bạn nhậu đâm thấu tim

Cứu sống nam thanh niên bị bạn nhậu đâm thấu tim

Cứu sống nam thanh niên bị bạn nhậu đâm thấu tim

Cứu sống nam thanh niên bị bạn nhậu đâm thấu tim

Cứu sống bệnh nhân bị bạn nhậu đâm thấu tim

Cứu sống bệnh nhân bị bạn nhậu đâm thấu tim

Cứu sống nam thanh niên bị bạn nhậu đâm thấu tim

Cứu sống nam thanh niên bị bạn nhậu đâm thấu tim

Cứu sống nam thanh niên bị bạn nhậu đâm thấu tim

Cứu sống nam thanh niên bị bạn nhậu đâm thấu tim

Tuân thủ thời gian 'vàng' để cứu sống quả tim của bệnh nhân

Tuân thủ thời gian 'vàng' để cứu sống quả tim của bệnh nhân

Một bệnh nhân bị đâm thấu tim thoát cửa tử

Một bệnh nhân bị đâm thấu tim thoát cửa tử