Xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Slovakia

Xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Slovakia

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Slovakia

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Slovakia

Việt Nam - Slovakia tăng cường hợp tác nhiều mặt

Việt Nam - Slovakia tăng cường hợp tác nhiều mặt

Thị trấn Horne Saliby (Slovakia) tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thị trấn Horne Saliby (Slovakia) tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thị trấn ở Slovakia tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thị trấn ở Slovakia tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thị trấn Horne Saliby đặt biển đồng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm

Thị trấn Horne Saliby đặt biển đồng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm

Đặt biển đồng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Slovakia

Đặt biển đồng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Slovakia