Khen thưởng tập thể, cá nhân phá vụ trộm gần 90 lượng vàng

Khen thưởng tập thể, cá nhân phá vụ trộm gần 90 lượng vàng

Kẻ trộm gần 90 cây vàng ở Tây Ninh khai tẩu tán vàng ở 3 tỉnh

Kẻ trộm gần 90 cây vàng ở Tây Ninh khai tẩu tán vàng ở 3 tỉnh

Lời khai bất ngờ của kẻ trộm gần 90 cây vàng ở Tây Ninh

Lời khai bất ngờ của kẻ trộm gần 90 cây vàng ở Tây Ninh

Bắt kẻ đột nhập tiệm vàng, trộm hơn 90 lượng

Bắt kẻ đột nhập tiệm vàng, trộm hơn 90 lượng

Bắt giữ đối tượng trộm gần 100 lượng vàng

Bắt giữ đối tượng trộm gần 100 lượng vàng

Đã bắt giữ nghi phạm trộm gần 100 lượng vàng ở Tây Ninh

Đã bắt giữ nghi phạm trộm gần 100 lượng vàng ở Tây Ninh

Bắt nghi phạm cắt mái tôn, đột nhập trộm gần 90 lượng vàng lúc rạng sáng

Bắt nghi phạm cắt mái tôn, đột nhập trộm gần 90 lượng vàng lúc rạng sáng

Bắt giữ nghi phạm đột nhập vào tiệm vàng lấy trộm gần 100 lượng vàng

Bắt giữ nghi phạm đột nhập vào tiệm vàng lấy trộm gần 100 lượng vàng

Đã bắt được nghi phạm trộm gần 100 lượng vàng lúc rạng sáng

Đã bắt được nghi phạm trộm gần 100 lượng vàng lúc rạng sáng

Bắt được đối tượng trộm gần 100 cây vàng ở Tây Ninh

Bắt được đối tượng trộm gần 100 cây vàng ở Tây Ninh

Nửa đêm đột nhập tiệm vàng, trộm 90 lượng

Nửa đêm đột nhập tiệm vàng, trộm 90 lượng

Trộm 'viếng thăm' lấy gần 100 cây vàng tại Tây Ninh

Trộm 'viếng thăm' lấy gần 100 cây vàng tại Tây Ninh