Mỹ nhân Lựa Chọn Số Phận: Người 'say' trong hạnh phúc, kẻ 3 tháng đã chia tay

Mỹ nhân Lựa Chọn Số Phận: Người 'say' trong hạnh phúc, kẻ 3 tháng đã chia tay

Cùng góp mặt trong Lựa Chọn Số Phận, 3 mỹ nhân Việt là Phương Oanh, Hồng Loan và Liên 'Tít' để lại cho khán...