Xử phạt 2 cá nhân lấn chiếm đất rừng để dựng nhà, chuồng trại

Xử phạt 2 cá nhân lấn chiếm đất rừng để dựng nhà, chuồng trại

Ông Mẫn Văn Đỉnh và ông Nguyễn Đức Dạo cùng trú tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bị xử phạt do...
Xử phạt hai cá nhân lấn chiếm đất rừng trái phép để dựng nhà, chuồng trại

Xử phạt hai cá nhân lấn chiếm đất rừng trái phép để dựng nhà, chuồng trại

UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng làm nhà trái phép

Lâm Đồng: Xử lý nghiêm vụ phá rừng làm nhà trái phép ở huyện Bảo Lâm

Lâm Đồng: Xử lý nghiêm vụ phá rừng làm nhà trái phép ở huyện Bảo Lâm

Quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng mất rừng tự nhiên

Quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng mất rừng tự nhiên

Lâm Đồng thu hồi toàn bộ đất rừng giao cho cộng đồng

Lâm Đồng thu hồi toàn bộ đất rừng giao cho cộng đồng

Rừng thông Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng bị 'bức tử' hàng loạt

Rừng thông Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng bị 'bức tử' hàng loạt

Lại xảy ra 'đầu độc' rừng quy mô lớn ở Lâm Đồng

Lại xảy ra 'đầu độc' rừng quy mô lớn ở Lâm Đồng