Ngoài bột thông cống, trẻ nhỏ còn dễ ăn nhầm phải những hóa chất nguy hiểm này

Ngoài bột thông cống, trẻ nhỏ còn dễ ăn nhầm phải những hóa chất nguy hiểm này

Clip: Sức khỏe của 44 học sinh ăn nhầm bột thông bồn cầu ở Hải Dương giờ ra sao?

Clip: Sức khỏe của 44 học sinh ăn nhầm bột thông bồn cầu ở Hải Dương giờ ra sao?

Ngoài bột thông cống, trẻ nhỏ còn dễ ăn nhầm phải những hóa chất nguy hiểm này

Ngoài bột thông cống, trẻ nhỏ còn dễ ăn nhầm phải những hóa chất nguy hiểm này

Hải Dương: Các học sinh ăn nhầm bột thông bồn cầu đã qua cơn nguy kịch

Hải Dương: Các học sinh ăn nhầm bột thông bồn cầu đã qua cơn nguy kịch

44 học sinh tiểu học bị ngộ độc do ăn nhầm bột thông bồn cầu ở trường giờ ra sao?

44 học sinh tiểu học bị ngộ độc do ăn nhầm bột thông bồn cầu ở trường giờ ra sao?

Vụ học sinh ăn nhầm bột thông bồn cầu: 14 em đã đi học bình thường

Vụ học sinh ăn nhầm bột thông bồn cầu: 14 em đã đi học bình thường

Hải Dương: 14/46 học sinh tiểu học ăn nhầm bột thông bồn cầu đã đi học bình thường

Hải Dương: 14/46 học sinh tiểu học ăn nhầm bột thông bồn cầu đã đi học bình thường

Công an Hải Dương thông tin ban đầu về sự cố hơn 40 em học sinh bị ngộ độc

Công an Hải Dương thông tin ban đầu về sự cố hơn 40 em học sinh bị ngộ độc

Hải Dương: Cấp cứu kịp thời gần 50 học sinh ngộ độc do ăn nhầm bột thông bồn cầu

Hải Dương: Cấp cứu kịp thời gần 50 học sinh ngộ độc do ăn nhầm bột thông bồn cầu

Ăn nhầm bột thông bồn cầu, 44 học sinh phải nhập viện cấp cứu

Ăn nhầm bột thông bồn cầu, 44 học sinh phải nhập viện cấp cứu

Ăn nhầm bột thông bồn cầu, gần 50 học sinh bị ngộ độc

Ăn nhầm bột thông bồn cầu, gần 50 học sinh bị ngộ độc

Thông tin mới nhất vụ 46 học sinh tiểu học 'ăn nhầm' bột thông bồn cầu tại Hải Dương

Thông tin mới nhất vụ 46 học sinh tiểu học 'ăn nhầm' bột thông bồn cầu tại Hải Dương

44 học sinh tiểu học phải nhập viện vì ăn nhầm bột thông bồn cầu

44 học sinh tiểu học phải nhập viện vì ăn nhầm bột thông bồn cầu

Hải Dương: Gần 50 học sinh bị ngộ độc do ăn 'nhầm' bột thông bồn cầu

Hải Dương: Gần 50 học sinh bị ngộ độc do ăn 'nhầm' bột thông bồn cầu

44 học sinh tiểu học ở Hải Dương ăn nhầm bột thông bồn cầu

44 học sinh tiểu học ở Hải Dương ăn nhầm bột thông bồn cầu

Hải Dương: Ăn nhầm bột thông bồn cầu, 46 học sinh tiểu học nhập viện

Hải Dương: Ăn nhầm bột thông bồn cầu, 46 học sinh tiểu học nhập viện

44 học sinh tiểu học nhập viện do ăn nhầm bột thông bồn vệ sinh

44 học sinh tiểu học nhập viện do ăn nhầm bột thông bồn vệ sinh