Thanh Hóa: Trường tiểu học lạm thu bị phạt 12 triệu

Thanh Hóa: Trường tiểu học lạm thu bị phạt 12 triệu

Thanh Hóa: Trường tiểu học lạm thu bị phạt 12 triệu

Thanh Hóa: Trường tiểu học lạm thu bị phạt 12 triệu

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Thanh Hóa: Một trường Tiểu học bị phạt 12 triệu đồng vì thu trái quy định

Thanh Hóa: Một trường Tiểu học bị phạt 12 triệu đồng vì thu trái quy định

Phạt 12 triệu đồng đối với trường tiểu học thu tiền trái quy định

Phạt 12 triệu đồng đối với trường tiểu học thu tiền trái quy định

Nhiều trường ở Thanh Hóa bị phạt, hoàn trả cả trăm triệu đồng tiền xã hội hóa

Nhiều trường ở Thanh Hóa bị phạt, hoàn trả cả trăm triệu đồng tiền xã hội hóa

Nhà trường bị phạt 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ chính khóa

Nhà trường bị phạt 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ chính khóa

Nhà trường bị phạt 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ chính khóa

Nhà trường bị phạt 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ chính khóa

Trường học bị phạt vì tổ chức hoạt động câu lạc bộ trong giờ chính khóa

Trường học bị phạt vì tổ chức hoạt động câu lạc bộ trong giờ chính khóa

Mở CLB trong giờ chính khóa, một trường học bị xử phạt

Mở CLB trong giờ chính khóa, một trường học bị xử phạt

Tổ chức câu lạc bộ trong giờ chính khóa, nhà trường bị phạt

Tổ chức câu lạc bộ trong giờ chính khóa, nhà trường bị phạt

Trường tiểu học bị phạt 12 triệu đồng vì tổ chức câu lạc bộ trong giờ chính khóa

Trường tiểu học bị phạt 12 triệu đồng vì tổ chức câu lạc bộ trong giờ chính khóa

Xử phạt nhà trường 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ hành chính

Xử phạt nhà trường 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ hành chính

Phạt trường học 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ chính khóa

Phạt trường học 12 triệu đồng vì tổ chức CLB trong giờ chính khóa

Trường tổ chức câu lạc bộ học trong giờ chính khóa bị phạt 12 triệu

Trường tổ chức câu lạc bộ học trong giờ chính khóa bị phạt 12 triệu