Hành trình yêu thương của cô giáo vùng sâu

Hành trình yêu thương của cô giáo vùng sâu

Gần 30 năm tận tâm với nghề, cô Huỳnh Thị Phương Thảo, giáo viên Trường Tiểu học Việt Lâm (xã Thanh Vĩnh...
Cô giáo trường làng được phong tặng Nhà giáo Nhân dân

Cô giáo trường làng được phong tặng Nhà giáo Nhân dân

Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú có quá tầm với của nhiều giáo viên?

Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú có quá tầm với của nhiều giáo viên?

Niềm tự hào cao quý

Niềm tự hào cao quý

Nhà giáo nhân dân vùng sâu Long An - cô giáo của trò nghèo

Nhà giáo nhân dân vùng sâu Long An - cô giáo của trò nghèo

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân

Dấu ấn của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân

Phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2020 cho 18 nhà giáo

Phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2020 cho 18 nhà giáo

Chủ tịch nước phong tặng 18 Nhà giáo Nhân dân năm 2020

Chủ tịch nước phong tặng 18 Nhà giáo Nhân dân năm 2020

Thương học trò, Nhà giáo nhân dân Phương Thảo gắn bó với ngôi trường 29 năm

Thương học trò, Nhà giáo nhân dân Phương Thảo gắn bó với ngôi trường 29 năm

Phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

Phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

Cô giáo tiểu học Long An được phong tặng Nhà giáo Nhân dân năm 2020

Cô giáo tiểu học Long An được phong tặng Nhà giáo Nhân dân năm 2020

Cô giáo lớp 4 'trường làng' nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

Cô giáo lớp 4 'trường làng' nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo nhân dân năm 2020

18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo nhân dân năm 2020

18 nhà giáo được phong tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân'

18 nhà giáo được phong tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân'