Đọc viết chưa thạo, học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím người

Đọc viết chưa thạo, học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím người

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím bầm tay 'là giáo viên giỏi'

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím bầm tay 'là giáo viên giỏi'

Giáo viên đánh thâm tím tay học sinh lớp 1: Chỉ phê bình, nhắc nhở có đủ sức răn đe?

Giáo viên đánh thâm tím tay học sinh lớp 1: Chỉ phê bình, nhắc nhở có đủ sức răn đe?

Cô giáo đánh học sinh lớp 1 thâm tím tay vì chưa đọc thông viết thạo

Cô giáo đánh học sinh lớp 1 thâm tím tay vì chưa đọc thông viết thạo

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím bầm tay vì đọc viết chưa thạo

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím bầm tay vì đọc viết chưa thạo

Nữ giáo viên cầm roi đánh bầm tím tay học sinh lớp 1 chỉ bị… phê bình, nhắc nhở

Nữ giáo viên cầm roi đánh bầm tím tay học sinh lớp 1 chỉ bị… phê bình, nhắc nhở

Cô giáo vụt tím tay học trò lớp 1 vì đọc chậm, viết sai

Cô giáo vụt tím tay học trò lớp 1 vì đọc chậm, viết sai

Học sinh lớp 1 bị đánh tím tay vì đọc viết chưa thông thạo

Học sinh lớp 1 bị đánh tím tay vì đọc viết chưa thông thạo

Học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím tay vì không đọc thông viết thạo

Học sinh lớp 1 bị đánh bầm tím tay vì không đọc thông viết thạo