Hàng loạt học sinh ngộ độc sữa ở Thái Nguyên: Tạm ngừng sử dụng sữa Famikid

Hàng loạt học sinh ngộ độc sữa ở Thái Nguyên: Tạm ngừng sử dụng sữa Famikid

29 học sinh bị ngộ độc, dừng uống sữa Fami Vinasoy

29 học sinh bị ngộ độc, dừng uống sữa Fami Vinasoy

Ai chỉ đạo nhà trường ép các cháu nhỏ uống sữa Fami?

Ai chỉ đạo nhà trường ép các cháu nhỏ uống sữa Fami?

Nhập viện sau khi uống Fami Kid: Tự ý phát sữa?

Nhập viện sau khi uống Fami Kid: Tự ý phát sữa?

Còn bao nhiêu học sinh ở Thái Nguyên bị ngộ độc sau khi uống sữa Fami?

Còn bao nhiêu học sinh ở Thái Nguyên bị ngộ độc sau khi uống sữa Fami?

30 học sinh Thái Nguyên ngộ độc, bệnh viện kết luận do sữa học đường Vinasoy

30 học sinh Thái Nguyên ngộ độc, bệnh viện kết luận do sữa học đường Vinasoy

Sau khi uống sữa Fami Vinasoy tại lớp, nhiều học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu

Sau khi uống sữa Fami Vinasoy tại lớp, nhiều học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu

Bệnh viện kết luận gần 30 học sinh Thái Nguyên ngộ độc do sữa học đường Vinasoy

Bệnh viện kết luận gần 30 học sinh Thái Nguyên ngộ độc do sữa học đường Vinasoy

23 học sinh tiểu học phải cấp cứu sau khi uống sữa miễn phí

23 học sinh tiểu học phải cấp cứu sau khi uống sữa miễn phí

Hàng chục học sinh nhập viện sau khi uống sữa học đường

Hàng chục học sinh nhập viện sau khi uống sữa học đường

Thái Nguyên: 30 học sinh ngộ độc nghi uống sữa học đường Vinasoy

Thái Nguyên: 30 học sinh ngộ độc nghi uống sữa học đường Vinasoy

Thái Nguyên: 23 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu sau khi uống sữa đậu nành miễn phí

Thái Nguyên: 23 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu sau khi uống sữa đậu nành miễn phí

Thái Nguyên: Hơn 23 học sinh nhập viện sau khi uống sữa Fami Kid của Vinasoy

Thái Nguyên: Hơn 23 học sinh nhập viện sau khi uống sữa Fami Kid của Vinasoy

Thái Nguyên: Hàng chục học sinh nhập viện sau khi uống sữa miễn phí

Thái Nguyên: Hàng chục học sinh nhập viện sau khi uống sữa miễn phí

Thái Nguyên: Gần 30 học sinh nhập viện sau khi uống sữa Fami Kid?

Thái Nguyên: Gần 30 học sinh nhập viện sau khi uống sữa Fami Kid?

Thái Nguyên: 23 học sinh bị ngộ độc sau khi uống sữa miễn phí

Thái Nguyên: 23 học sinh bị ngộ độc sau khi uống sữa miễn phí